ပညာရပ္နယ္ပယ္

ပညာရပ္နယ္ပယ္ က႑အတြက္
စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း

လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔
ပညာရပ္နယ္ပယ္က႑မွာ

(၁) ပညာေရးနယ္ပယ္
(၂) က်န္းမာေရးနယ္ပယ္
(၃) စီးပြားေရးနယ္ပယ္
(၄) ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္
(၅) စီမံခန္႔ခြဲမႈ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္
(၆) ဥပေဒျပဳေရး/တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္
(၇) စစ္ေရးနယ္ပယ္
(၈) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ပယ္
(၉ ) လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္
(၁၀) သုေတသနနယ္ပယ္
(၁၂) မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရး

အစရွိတဲ့ က႑ခြဲေတြကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

အဲဒီက႑ေတြအတြက္ စာမူေတြ ေပးပိုု႔ခ်ီးျမွင့္ၾကဖိုု႔ အထူးေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။ ေပးပိုု႔လာတဲ့စာမူေတြကိုုေတာ့ လက္ခံရရွိတဲ့ေန႔ကေန (၂)ပတ္အတြင္း ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာမူေဖာ္ျပၿပီးတဲ့ေန႔ကစၿပီးေတာ့လည္း စာမူခမ်ား ထုုတ္ယူႏိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီက႑ေတြထဲက မိမိတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အမ်ားသိေစဖို႔အတြက္ ေဖာ္ျပလိုတဲ့ မိမိတို႔ အသင္းအဖြဲ႔ရဲ ႔ လႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းေတြ၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈဓာတ္ပံုုေတြ၊ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းေတြ စသျဖင့္ ေပးပို႔ၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။ ဒီပန္ၾကားခ်က္နဲ႔အတူ လက္လွမ္းမီရာေနရာေတြကေန ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳဖိုု႔ကိုုလည္း တပါတည္း ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။

မိမိတို႔ေဖာ္ျပလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္ေတြကိုေပးပိုု႔တဲ့အခါ Microsoft Word ေပၚမွာ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္အမ်ဳိးအစားနဲ႔ စာ႐ိုုက္ၿပီး ေပးပိုု႔ၾကေစလိုုပါတယ္။ PDF ဖိုင္အမ်ဳိးအစားနဲ႔ေပးပို႔လာတဲ့ ဖိုင္ေတြကိုေတာ့ ebook ပံုစံနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္။ (ငါတို႔ဖန္တီးမႈဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္က စာအုုပ္စင္က႑မွာ ျမန္မာစာလံုုးေပါင္းသတ္ပံုုက်မ္းကိုု နမူနာ ebook အျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္)။ ဖိုင္တဖိုင္ကိုု 128 MB ထက္မေက်ာ္ေစဘဲ ေပးပိုု႔ၾကေစလိုုပါတယ္။

အခ်က္အလက္ေတြကိုု ေအာက္ပါ အီးေမးတခုခုကို လိပ္မူၿပီး ေပးပိုု႔ႏိုင္ပါတယ္။

ခင္လြန္း (အယ္ဒီတာ)
khinlunn@thefreedomwave.com

ေမာင္စိုးသစ္ (အယ္ဒီတာ)
mgsoethit@thefreedomwave.com

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ –
editor@thefreedomwave.com

တခုခု သိခ်င္လိုု႔ ေမးျမန္းစံုုစမ္းလိုုတဲ့အခါ
info@thefreedomwave.com

စာမူခထုုတ္ယူတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ 
ကိုလျပည့္ေဝးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

လျပည့္ေဝး (စာမူက႑တာဝန္ခံ)
လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္း

လျပည့္လင္း ပံုႏွိပ္တိုက္
အမွတ္ (၁၁-H)
၅၅လမ္း အလယ္ဘေလာက္
ပုဇြန္ေတာင္၊ ရန္ကုုန္ၿမိဳ ႔။

Ph: (09) 333 426 08
fullmoonway@thefreedomwave.com

(တနဂၤေႏြနဲ႔ အစိုးရ႐ံုုးပိတ္ရက္ေတြမွာ
ပံုုႏွိပ္တိုက္ပိတ္ပါတယ္)