ေျမႏုကၽြန္း – 
ကိုသက္ေအာင္

.

ဘယ္မွ မသြားဘဲ
ခဏခဏ လမ္းမွားတယ္

ကိုုယ့္အမွတ္အသားနဲ႔ကိုယ္
ေမ့ေလ်ာ့ခဲ႔တဲ႔ အျဖစ္အပ်က္ေတြ

ထိုးျမဲလက္မွတ္ေတြဟာ
ငါ မဟုတ္ရင္ ဘယ္သူလဲ

ဒါေတြ တကယ္မျဖစ္္ခဲ႔သလို
ဒါေတြ တကယ္ျဖစ္ခဲ႔သလို

ေဆာင္းဟာ
.ေႏြဘူတာကေန
တျဖည္းျဖည္းထြက္ခြာသြား

ပန္းခ်ီကားထဲ
လြင့္ေနတဲ႔ သစ္ရြက္အေျကြေတြ
အိတ္ထဲ ေကာက္ထည့္မိခဲ႔

ဤခရီးဟာ နီးပါတယ္
ဘယ္ခရီးေတြ ေဝးေနရပါသလဲ။

ကိုသက္ေအာင္