မတ္လ ရဲေဘာ္

မတ္လ ၁၃ ရက္၊ ၁၉၈၈ ခုုႏွစ္မွာ က်ဆံုုးခဲ့ၾကရတဲ့ စက္မႈတကၠသုုိလ္ေက်ာင္းသား ဖုုန္းေမာ္နဲ႔ စိုုးႏိုုင္တိုု႔ကိုု ဂုုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ “မတ္လရဲေဘာ္”ဆိုုတဲ့ အထူးအစီအစဥ္ေလးကိုု ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။ 

၁၉ ၈၈ ခုုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ
တပါတီ(မဆလ) အာဏာရွင္ႀကီး ဦးေနဝင္းစစ္တပ္ရဲ႕
ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္
 ေႂကြလြင့္ခဲ့ရတဲ့ ၾကယ္ႏွစ္ပြင့္
(စက္မႈတကၠသိုုလ္ေက်ာင္းသား ဖုုန္းေမာ္နဲ႔ စိုုးႏိုုင္) အတြက္
ေအာက္ေမ့ဘြယ္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုုမ်ား။

စက္မႈတကၠသိုုလ္ေက်ာင္းသား ဖုုန္းေမာ္နဲ႔ စိုုးႏိုုင္တဲ့ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတဲ့ (၁)ႏွစ္ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္အခမ္းအနားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က “ျမန္မာႏိုုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔”အျဖစ္သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာပါးၿပီး အဆိုုျပဳခဲ့ဖူးပါတယ္။

https://www.facebook.com/sannyein.oo