ေမာင္လြမ္းဏီ – “လက္ပံ”

.

႐ုပ္တု ေခတ္ဆိုေတာ့
အသစ္ေတြသာ
.ေႏြဦး။

ေႂကြ ဝဲ ဖူး တဲ့ လက္ရာ
ကြန္ဂရစ္မွာ လက္ေဗြခ်
႐ုပ္တုဘ၀နဲ႔ စုိက္ထူရေလမလားပဲ။

စစ္ အႂကြင္းအက်န္
ဗံုုးက်ည္ခြံက
ဘုရားစဥ္ထက္ ပန္းအိုး
စစ္ေျမျပင္မွာ အ႐ိုးအိုး။

သမိုင္းက
တသသ
ဓားေတြကိုလည္း တဆဆ။

တရားသေဘာပါ
ေျပးရင္းလႊားရင္းေတြ႕တာ
လွံသြားထက္ ျမတဲ့ မနက္ျဖန္။

မတ္လ ညေတြေလ
လက္ပံပြင့္ေတြ
လက္တံလႊင့္လိုက္တာ
ကဗ်ာေတြျဖစ္တဲ့ ေႏြဦး ဆိုပါလား
ဖူးပါေတာ့ ပိေတာက္။

ေမာင္လြမ္းဏီ
၁၂ မတ္ ၂၀၁၈

(ဓာတ္ပံုပညာရွင္ေလးကို ေလးစားခ်စ္ခင္စြာျဖင့္ …။)

https://www.facebook.com/lwanni