ရန္နည္ – မ်ဳိးတိုးမ်က္တက္ပဲ

.

ဇာတ္လမ္း ဇာတ္ကြက္ကေတာ႔
ေတာေမွာက္တာလား
ေတာေျခာက္တာလား  မသိ

” ယုန္ေတာင္ေျပး   ေခြးေျမာက္လုိက္
ပုိက္တန္းသူ  အေရွ႕
ေဝ႔  – -ေျခာက္သူ  အေနာက္ ” 

ကုိယ့္အရပ္နဲ႔ ကုိယ့္ဇာတ္ ဆုိေပမယ့္
စရုိက္ေတြက  မပီျပင္
ေလွငယ္  ေလာက္လက္   အကူးခက္ပါတယ္ဆုိမွ
အခ်ိဳ႕က ေလွနံ နွစ္ဖက္နင္း
တခ်ိဳ႕က ေလွနံ  ဓားထစ္။

အေပၚယံ အံေခ်ာ္မႈေတြ  ခ်ိတ္တြဲမရ
စေရြးမကုိက္တဲ႔  ျပကြက္ေတြက
သပြတ္အူထက္   လိႈက္႐ႈပ္ေနေတာ႔
ဇာတ္ရုပ္ ျပန္ခ်ၿပီး ဇာတ္ပႏၷက္ျပန္ရုိက္မွ ျဖစ္မယ္
မုိးစင္စင္ လင္းခ်င္ လင္းပါေစ။

ရန္နည္