ငွက္ဝင္စားျမစ္ – ေအာင္ေဝး

                                  အို … 
                           ရွစ္ဆယ့္ရွစ္
ျမစ္ဆိုတာ ဆန္တက္ေနရင္ ဘယ္ေတာ့မွ မေသ
                အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ပါေစ

                          အေတာင္ပံ
                                 တူ
                                 တဲ့
                                ငွက္
                               ေတြ

                          ကမၻာမေက်
              ပ်ံသန္းေပဦး ဖုန္းေမာ္ေရ။

ေအာင္ေဝး
ၾသဂုုတ္ ၅၊ ၂၀၁၁။

http://aungway.blogspot.com