စြန္လႊတ္သူ – ေအာင္သာငယ္

.

စမ္းေခ်ာင္းေလး တစင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့တယ္…
ငါ့ ဆံပင္ေတြြ ရွည္လာတာပဲ အဖတ္တင္တယ္…

ပင္လယ္ကမ္းေျခက အုန္းပင္ေလး တပင္ကို မနာလိုျဖစ္ခဲ့တယ္
ငါ့ “လ” ကေလးကို ပုခံုးထက္မွာ ငါလည္း တင္ထားခ်င္တာေပါ့…

ေဟာ့သည့္ ၾကယ္ငါးကေလးကို ပင္လယ္ထဲ ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္…
ငါ့ စူဠလိပ္ကေလးကိုလည္း ေရထဲ လႊတ္ေပးပါ… ေမ…

မနက္မိုးလင္းေတာ့ ငါ့ မုတ္ဆိတ္ေတြကို ငါ ရိတ္ရင္း
ျမက္ခင္းစိမ္းနဲ႕ တဲငယ္ေလး-သီခ်င္းကို ဆိုေနမိ…

မသက္ဆိုင္မႈေတြနဲ႕ပဲ… တံတားေတြ လမ္းေတြ ထိုးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံမွာ…
ငါက အသက္အာမခံ ေရာင္းေနမိသူျဖစ္ႏိုင္တယ္…

စြန္ကေလး တေကာင္ကို လႊတ္ခဲ့မိျပီ…
ႀကိဳးျဖတ္သူက … ငါျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား… ကေလးေလးရဲ႕…

မင့္စြန္ကေလး… ေလမွာ ဝဲေနတုန္း…
ေျဖပါ့…။

ေအာင္သာငယ္

http://aungthange.blogspot.com