ဆက္ေအာင္ႏိုင္ –
ငါတို႔ ထိမွန္သြားေသာေန႔မ်ား

.

ဒီလို ညီမေလးေရ …
အမွန္တရားအတြက္ … တဲ့
အဆိပ္ကို အဆိပ္မွန္းသိလ်က္နဲ ့
မက္မက္ေမာေမာ မ်ဳိခ်ခဲ့တဲ့
ပညာရွင္ၾကီးရဲ႕အေၾကာင္း
ဖတ္ရႈခဲ့ဖူးတယ္ကြဲ႔
ညီမေလးေရာ ဖတ္ဖူးရဲ႕လားမသိ။

ၿပီးေတာ့…
သစၥာတရားအတြက္…တဲ့
ေသျခင္းကို ေသျခင္းမွန္းသိသိခ်ည္း
ဝံ့ဝံ့စားစားနဲ႔ ခံယူခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတဲ့
သူရဲေကာင္း လဂြန္းအိမ္ အေၾကာင္း
သိရွိခဲ့ဖူးတယ္ကြယ္
ညီမေလး ၾကားဖူးမွာပါေလ။

အခု…
တခုလပ္ ဂဏန္းေပါင္းစက္ေတြ
ျပန္ အန္ထုတ္ဖို ့အတြက္
ေသရည္ကို ေသရည္မွန္းသိလ်က္နဲ ့
ကတုန္ကယင္
အငန္းမရ
ေသာက္စို ့ေနတဲ့…ငါတို ့
အဲဒါ…
မိုက္မဲမႈ…တဲ့ ။

ကဲ…
ရဲေဘာ္ၾကီးတို ့ေရ
က်ည္ဆံေတြ
ရင္ဘတ္တည့္တည့္မွာ ထိမွန္ဖို႔အတြက္
ေက်ာက္ဝိုုင္းကိုပဲ
အလ်င္အျမန္ ခ်ီတက္ၾကပါစို ့ရဲ႕။

ဆက္ေအာင္ႏိုင္

http://aungthange.blogspot.com