သဥၨာရႊန္းလဲ့ရည္ – 
၃၅ ႏွစ္ေအာက္ဆိုရင္
လူငယ္ခ်ည္းပဲလိုု႔ ဆိုေပမယ့္

ရႊန္းလဲ့ကေတာ့ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ရလာတဲ့
အေတြ႔အႀကံဳ၊ ဘဝျဖတ္သန္းမႈကို
အခြင့္ေကာင္းယူမႈေတြကို လက္မခံခဲ့ဘူး။
ဒါသည္ အေမ ေစာေမြးေပးလို ့ျဖစ္လာတဲ့ အရာလို႔ပဲ ခံယူတယ္။
အေမေမြးတာ ေနာက္က်၊ လူျဖစ္ ေနာက္က်ေပမယ့္
လူငယ္တိုင္းဟာ မတူညီတဲ့ စြမ္းရည္ေတြရိွတယ္။

.

သက္(၃၅)ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ဆိုုရင္ လူငယ္ခ်ည္းပဲလိုု႔ သတ္မွတ္ၾကေပမယ့္ အဲဒီလိုု သတ္မွတ္ခံၾကရတဲ့ လူငယ္ေတြထဲမွာတင္ကိုုပဲ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ကေန ၂၅ ႏွစ္ေအာက္၊ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ကေန ၃၀ ေအာက္၊ အသက္ ၃၀ နဲ ့၃၅ ႏွစ္အၾကားမွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြရယ္လိုု႔ အသက္အရြယ္အပိုုင္းအျခားေတြအလိုုက္ သံုးပိုင္းပိုုင္းၿပီး ခြဲစဥ္းစားေပးဖိုု႔လိုုမယ္ထင္ပါတယ္။

ဘာ လို ့ဆို လူငယ္ထဲမွာမွ အငယ္ဆံုး အသက္ ၁၈ လူငယ္တေယာက္နဲ႔ အသက္အႀကီးဆံုး  ၃၅ ႏွစ္ရွိေနတဲ့ လူငယ္ႏွစ္ေယာက္ကို ေတြးၾကည့္ရင္ အသက္အရြယ္ကြာဟမႈ (gap) က ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုနီးပါး ကြာသြားသလို အေတြ အႀကံဳ၊ အရည္အခ်င္း၊ ျဖတ္သန္းမႈကအစ မတူၾကေတာ့ လူငယ္ေခါင္းစဥ္ထဲမွာေတာင္ တေျပးညီစဥ္းစားၿပီး equality နဲ ့သြားလို ့မရဘူး။ Equity နဲ ့ေတြးေပး၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပး၊ quota ခ်ေပးရျပန္တယ္။ 

ဥပမာ.. သင္တန္းတခု တက္ရမယ္ဆိုေတာင္ တက္သင့္သူစဥ္းစားရင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေခ်ရိွသူ လူငယ္ကို္ ပိုျမင္ၾကတယ္။ ေျပာတတ္ဆိုတတ္၊ အဖြဲ ့မ်က္ႏွာပြင့္ေစသူေပါ့။ ဒါဟာ အသက္ ၃၀ အရြယ္လူငယ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ပိုႀကီးသူလဲျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒီလိုလူဟာလဲ အခြင့္အေရးပိုရတယ္။ ယံုၾကည္မႈပိုရတယ္။ 

ယဘုယ်အားျဖင့္ ပိုငယ္တဲ့ အဖြဲ႔၀င္ေတြကေတာ့ ေျပာတတ္ဆိုတတ္ေအာင္ သူဟာ အခ်ိန္ကာလတခုုကို ျပန္ေစာင့္ရျပန္တယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈရေအာင္လဲ ေစာင့္ရျပန္တယ္။ အခြင့္အေရးမွာေတာင္ သူက တဆင့္နိမ့္ရတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာ္သည္ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္းမွာ အမွားမ်ားႏိုင္ေသးေတာ့ ယွဥ္စဥ္းစားရင္ က်န္ခဲ့ၾကတာမ်ားတယ္။ 

လူ ငယ္အေရး ေျပာၾကဆိုၾကတဲ့အခါ လူငယ္ဆိုတာကို အသက္အရြယ္နဲ ့ကန္႔သတ္ေပးပါလိုု႔ ေတာင္းဆုိၾက၊ ျပဌာန္းခိုင္းၾကတာက ဒီလို အသက္အရြယ္ေပၚ အေျခတည္တဲ့ မညီမွ်မႈ၊ ခြဲျခားမႈ၊ မယံုၾကည္မႈေတြကို မႏွစ္သက္ၾကဘူး၊ သေဘာမတူၾကဘူး။ ငယ္ေသာ္လည္း စြမ္းႏို္င္တယ္။ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးၾကရမယ္။ သီးျခားစဥ္းစားေပးရမယ္။ အေတြ ့ႀကံဳမ်ားမ်ားရေအာင္ မ်ားမ်ားလုပ္ကိုင္မယ္၊ မ်ားမ်ားယံုၾကည္ေပးပါဆိုတဲ့ အျမင္ကေန ေတာ္လွန္ၾကတာ။ ဒါေတာင္ ျမန္မာျပည္မယ္ အသက္ ၅၀ ထိ လူငယ္ဆိုတာ ရိွတုန္းပါ။ စိတ္ပ်ဳိရင္ ကိုယ္ႏုတယ္ လူငယ္ပဲ ဆိုတာလဲ အမ်ားႀကီး။ လူငယ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန အလြယ္တကူ ေခါင္း၀င္လ ွ်ဳိၿပီး အၫႊန္႔ခူးၾကသူေတြလဲ အမ်ားႀကီး။ 

ဒီလို အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ မညီမွ်မႈဟာ လူ ့အသိုင္းအဝိုုင္းမွာရိွလို ့သီးျခားခြဲထုတ္ စဥ္းစားေပးခံထားရတဲ့ လူငယ္ဆိုတဲ့ အသက္အရြယ္အပိုင္းျခား (၁၈ – ၃၅) ထဲမွာလဲ ကိုယ္စိုးရိမ္ခဲ့တာကို ကိုယ္ျပန္မျဖစ္ေအာင္ သတိထားရမယ္။ 

ဒီလို သတိထားျခင္း၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းဟာ အသက္အရြယ္အပိုင္းျခားတခုုစီရဲ႕ ပါ၀င္မႈ၊ ဦးေဆာင္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းပဲ။ ေရရွည္တည္တံ့မယ့္ လူငယ္ဦးေဆာင္မ်ဳိးဆက္ကို ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းပဲ။ ဘယ္အရာပဲ လုပ္လုပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ၊ ဦးေဆာင္သူ၊ ပံ့ပိုးကူညီသူ အခန္းက႑တိုင္းမွာ age segment ၃ ခုထဲက လူငယ္ေတြ ပါေနသလား။ သူတို႔ေတြ ပါ၀င္လာေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွုရွိသလား။ သူတို ့ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို ့ ဘာ အတားအဆီးေတြရိွေနသလဲ ေတြးၾကဖို ့ေကာင္းတယ္။ 

Age segment တိုင္းက လူငယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္စားျပဳမွု ရိွေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ၊ လုပ္ငန္း၊ အစီအစဥ္ေတြဟာ generation gap ျဖစ္ႏိုုင္ေခ်နည္းသြားၿပီ။ conflict sensitivity နည္းသြားၿပီ။ အခု အသက္ ၃၀ တန္းေတြ ေတြးပံုနဲ ့အသက္ ၂၀ တန္းေတြ ေတြးပံုေတာင္ မတူေတာ့ပါဘူး။ တည္ၿငိမ္စအရြယ္နဲ ့တက္ႂကြစအရြယ္ အျမင္ ၊ ခံယူခ်က္၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံုေတြ ကြာေနၿပီ။ ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ေတြမွာ digital age မွာ မ်ဳိးဆက္ေတြနဲ ့အမီွလိုက္ဖို ့ဆုိတာ ပိုကြာဟႏိုုင္ေခ်မ်ားလာပါျပီ။ 

ရႊန္းလဲ့ကေတာ့ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ရလာတဲ့ အေတြ႔အၾကံု၊ ဘဝျဖတ္သန္းမႈကို အခြင့္ေကာင္းယူမႈေတြကို လက္မခံခဲ့ဘူး။ ဒါသည္ အေမေစာေမြးေပးလို ့ျဖစ္လာတဲ့ အရာလို ့ပဲ ခံယူတယ္။ အေမေမြးတာေနာက္က်၊ လူျဖစ္ေနာက္က်ေပမယ့္ လူငယ္တိုင္းဟာ မတူညီတဲ့ စြမ္းရည္ေတြရိွတယ္။ ဒါကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာကေတာ့ လူငယ္ဆိုင္ရာ စဥ္းစားေတြးေခၚခ်က္ေတြမွာ age segments ၃ ခုအတြက္ မတူညီတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြအလိုက္ ျဖည့္ဆည္းျပီး quota ထားၿပီးကို ဦးေဆာင္မႈကို တန္းတူရယူျခင္း နည္းလမ္းပါပဲ။ 

သၪၨာရႊန္းလဲ့ရည္

Credit @ https://www.facebook.com/Thinzarshunleiyi