ကိုေအာင္မိႈင္း

သမိုင္းတန္ဘိုးမ်ား က်ဳိးပဲ့ျခင္း (အပိုင္း-၁)

အပိုင္း ( ၁ )

(သမိုင္း။ န – ႏိုုင္ငံ၊ လူမ်ဳိး၊ အေဆာက္အအံု စသည္၏ ျဖစ္စဥ္။ ယင္းကိုေလ့လာေသာပညာရပ္။ [ ပါ ၊ သမၼဳတိ ] လို႔ ျမန္မာ အဘိဓါန္မွာဆိုထားပါတယ္။)

ဆိုလိုတာက သမိုင္းဆိုတာ ျဖစ္စဥ္ေတြလို႔ က်ေနာ္တို႔ အနက္ဖြင့္ၾကမယ္္ဆိုရင္ မွားမယ္မထင္ပါ။ လူတဦးတေယာက္ ျဖစ္ေစ အဖြဲ ႔အစည္းတခုျဖစ္ေစ ႏိုုင္ငံတခုျဖစ္ေစ ႏိုုင္ငံအမ်ားျဖစ္ေစ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကတဲ့ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ အမွန္တကယ္ ပကတိဘာဝ တည္ရွိေနၾကတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းၾကတာေတြျဖစ္တည္ခဲ့ၾကသလို မေကာင္းတာေတြလဲ အမွန္တ ကယ္ျဖစ္တည္ခဲ့ၾကတာပါဘဲ။ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြကို မ်ဳိးဆက္ေတြတဆက္ၿပီးတဆက္သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကရင္း လူ႔အဖြဲ ႔ အ စည္းဟာ ကေန႔ထိျဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာခဲ့ရတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလူ႔အဖြဲ ့အစည္းရဲ ႔သမိုင္းတန္ဘိုးဘဲျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းဟာ သမိုင္းဦးဘံုေျမေခတ္ကစလို႔ ကေန႔ေခတ္တိုင္ေအာင္ အလြန္မ်ားျပားလွတဲ့ လူမႈတိုက္ပြဲေတြနဲ ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အမွားေတြကိုတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ က်ေနာ္ဆိုလိုတာက လူအဖြဲ ႔အစည္းအတြက္ အက်ဳိးမျပဳတဲ့ တနည္းေျပာရင္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းရဲ ႔တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့၊ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းရဲ ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျဖစ္ေစတဲ့ စနစ္ေတြ အဖြဲ ႔အစည္းေတြ လူပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုးကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾကရတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေက်းပိုင္ကၽြန္ပိုင္ရွင္စနစ္က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေက်းကၽြန္ေတြအပါအ၀င္ လူ႔အဖြဲ ႔ အစည္းဟာ ေက်းပိုင္ကၽြန္ပိုင္ရွင္ေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသားတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကလို႔သာ က်ေနာ္တို႔လူသားေတြဟာ ေက်းပိုင္ ကၽြန္ပိုင္ရွင္စနစ္က လြတ္ေျမာက္ခဲ့တာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလဲသမိုင္းထဲကသမိုင္းတန္ဘိုးလို ႔ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိုင္းကိုခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါ အခ်ဳိ ႔က ပညာရပ္တခုအျဖစ္ခ်ည္းကပ္ၾကသလို တခ်ဳိ ႔ကေတာ့ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းအျမင္နဲ႔ ခ်ည္းကပ္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက လူအဖြဲ ႔အစည္းအေပၚအက်ဳိးျပဳမႈ အက်ဳိးပ်က္မႈေတြအေပၚက ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါကို လူမႈတိုက္ပြဲေတြအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေလ့ရွိၾကသလို မ်ဳိးဆက္အလိုက္နိဂံုးခ်ဳပ္မႈေတြ လုပ္ႏိုုင္တဲ့အထိ တိုက္ပြဲ ဝင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ က်ေနာ္ဆိုိုလိုတာက ေက်းကၽြန္စနစ္ဆိုတာ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းအတြက္ တကယ့္အနိဌာ႐ံုုေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းကၽြန္စနစ္ကို ကုန္စင္တဲ့အထိတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ေက်းကၽြန္စနစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေလးတစိုးတစိမွမက်န္ေအာင္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းအေနနဲ ႔သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုုင္ဘို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့တာပါ။

ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္ေထာက္ျပခ်င္တာက ေက်းကၽြန္စနစ္ကို လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းအေနနဲ ႔တိုက္ခိုက္တဲ့အခါ ဘက္ႏွစ္ဘက္ရွိ ေနခဲ့တာဟာ ပကတိဘာဝအေၾကာင္းတရားဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္တဘက္က ထြန္းလင္းေတာက္ပတဲ့ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္း တနည္းေျပာရရင္ ကၽြန္သခင္မရွိတဲ့ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းျဖစ္လိုတဲ့ဘက္နဲ႔၊ အျခားဘက္တဘက္ကေတာ့ ေက်းကၽြန္စနစ္ကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းထားလိုၾကတဲ့ ကၽြန္ပိုင္ရွင္ အရွင္သခင္ေတြဘက္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ တိုက္ပြဲပါ”။ ရန္ ငါ ပဋိပကၡ ပါ။ ဒီတိုက္ပြဲမွာ တရားမ ွ်တတဲ့လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းဘက္က ေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ကၽြန္ဘဝကိုမက် ေရာက္ခဲ့ၾကတာလို႔ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ ေက်းကၽြန္ေတြဘက္ကသာ ေအာင္ပြဲမခံႏိုုင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ ေက်းပိုင္ကၽြန္ပိုင္ေခတ္သာ ဆက္ရွိေနဦးမယ္ဆိုရင္ ကေန႔ဗမာျပည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ကိုယ္တိုင္ ကၽြန္ျဖစ္မလား ကၽြန္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္မလားဆိုတာ ဘယ္သူမွတပ္အပ္ေသခ်ာေျပာႏိုုင္မွာ မဟုတ္တာေတာ့ေသခ်ာပါတယ္။ အေသအခ်ာေျပာႏိုုင္တာကေတာ့ လူအမ်ားစုဟာ ကၽြန္ပိုင္ရွင္လူတန္းစားဘဲျဖစ္ခ်င္ ၾကမွာေသခ်ာပါတယ္။ ဘယ္လိုလူက ကၽြန္ျဖစ္ခ်င္မွာလဲဗ်ာ။ ဒါကိုလဲ က်ေနာ္တို ႔သမိုင္းတန္ဘိုးတခုလို႔မွတ္တမ္းတင္ၾက ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေပးဆပ္္မႈေတြ အနစ္နာခံမွဳေတြ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔လႊတ္မႈေတြနဲ ႔သာ သမိုင္းတန္ဘိုးေတြကို စာမ်က္ႏွာေတြ အျဖစ္ေရးသားခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္ဆိုတာေတာ့ ေမ့ေပ်ာက္လို႔ျဖစ္တဲ့ကိစၥေတြမဟုတ္ပါဘူး

ဒီလိုစနစ္တခုကစနစ္တခုကိုေျပာင္းတိုင္းဆိုသလိုပါဘဲ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြကို က်ေနာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းအေနနဲ႔လဲ အလူးအလဲ ခံခဲ့ၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေက်းကၽြန္စနစ္ကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္သိမ္းႏိုုင္ခဲ့ေပမဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးအျဖစ္ ေက်းကၽြန္စနစ္ရဲ ႔ အႂကြင္း အက်န္ျဖစ္တဲ့ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို တခါျဖတ္ၾကရျပန္ပါတယ္။ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ စနစ္ကို က်ေနာ္တို႔ တိုက္ခိုက္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ႏိုုင္ၾကေပမဲ့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးအျဖစ္ အရင္းရွင္စနစ္ကို က်ေနာ္တို႔ ျဖတ္ၾကရျပန္ပါတယ္။

ကေန႔ က်ေနာ္တို႔ေတြ ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ ႔ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ေျပာလိုတာပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ၾကရာမွာ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ ေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုေနၾကတာကလဲ ဒီေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးေတြကို တိုက္ပြဲသဏၭာန္ စနစ္တက် တိုက္ပြဲဝင္ရတာ ျဖစ္လို႔ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ကာလို႔ သတ္မွတ္ေျပာဆိုရတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တိတ္တိတ္တမ်ဳိး၊ ေျဗာင္တမ်ဳိးဖက္တြယ္ထားလိုတဲ့ အဖြဲ ႔အစည္းေတြလူပုဂၢိဳလ္ေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသားတိုက္ပြဲဝင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ေဘာတရားတခုရွိပါတယ္။ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ရင္ စစ္ကိုဆန္႔က်င္ရမယ္။ လူထုကစစ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား မဆန္႔က်င္သေရြ ႔ စစ္ကလူထုကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဖိႏွိပ္ေနမွာျဖစ္ၿပီး စစ္ပြဲေတြလဲရွည္ၾကာလာမွာျဖစ္သလို စစ္ပြဲေတြနဲ ႔အတူ ေပါက္ဖြားလာတဲ့ စစ္တပ္လူူတန္းစားဟာလဲ အခြင့္ထူးခံေတြ ျဖစ္လာေလ့ရွိပါတယ္”။ ဒီေဘးထြက္တန္ဘိုးေတြကို သမိုင္းဆိုင္ရာ အေမြေတြလို႔လဲ ေျပာလို႔ရျပန္ပါတယ္။ ေကာင္းေမြေတြရွိသလိုဆိုးေမြေတြလဲရွိပါတယ္

ဒီေနရာမွာ သမိုင္းတန္ဘိုးထဲက အေရးအလြန္ႀကီးတဲ့ သမိုင္းအေမြဆိုတာကို က်ေနာ္တင္ျပလိုပါတယ္။ လူတဦးျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ ႔အစည္းတခုျဖစ္ေစ၊ ႏိုုင္ငံတႏိုုင္ငံျဖစ္ေစ က်ေနာ္တို႔သမိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္ေတြကိုျဖတ္သန္းၾကရာမွာ သမိုင္းအေမြဆိုတဲ့ တန္ဘိုးဟာ ဘယ္လိုမွေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔မရေအာင္ ကပ္လ ွ်က္ပါလာေလ့ရွိတာကလဲ သမိုင္းထဲက တန္ဘိုးတခုလို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဥပမာ မိသားစုတခုမွာ မိဘမရွိေတာ့ရင္ မိဘအေမြကို သားသမီးေတြကရၾကသလို မိဘရဲ ႔ေကာင္းေမြဆိုးေမြ ေတြကိုလဲ သားသမီးေတြက ျငင္းပယ္လို႔မရႏိုုင္ဘဲ ရရွိခံစားၾကရတာ ဓမၼတာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ သူႀကီးသား၊ သူ ကေတာ့ အရက္သမားသား၊ သူကေတာ့ေက်ာင္းဆရာသား စသျဖင့္ ကိုယ္မလုပ္တဲ့ အေမြေတြကို တနင့္တပိုးရရွိခဲ့ၾကရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါက မိသားစုတစုအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ ႔အစည္းတခု ႏိုုင္ငံတခုအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ လူအမ်ားဟာ အခ်ဳိ ႔ကိစၥေတြမွာ ျပင္းထန္တဲ့ သမိုင္းဆိုင္ရာအေမြေတြကို ခံၾကရေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာ နာဇီပါတီေခတ္မွာ ဂ်ဴး (၆)သန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ကို သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာမန္လူမ်ဴိးေတြရရွိတဲ့ ဒုတိယကမၻာစစ္သမိုင္းအေမြကေတာ့ အေတာ္ကိုခါးသီးနာက်ည္းစရာေတြနဲ ႔အျပည့္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကေန႔ ဂ်ာမန္လူမ်ဴိး ေတြဟာ ဒီဒုတိယကမၻာစစ္ကက်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့အမွားကို ဝန္ခံခဲ့ၾကသလို ဒါေတြအတြက္လဲ အလြန္အရွက္ရေစခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလိုအမွားေတြ သင္ခန္းစာေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္တာတို႔ ဖံုးဖိဖာေထးတာတို႔ကို လံုးဝမလုပ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကိုလဲ စနစ္တက်သိမ္းဆည္းထားခဲ့ၾကကာ လူအမ်ားအတြက္ၾကည့္႐ႈသင္ခန္းစာယူႏိုုင္ေအာင္ ျပတိုက္မ်ား တည္ေဆာက္ ျပသထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္မ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ ဒီအမွားမ်ဳိးတြကို သင္ခန္းစာယူေစခဲ့တယ္။ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးေတြအတြက္တင္မဟုတ္ဘဲ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းႀကီးတခုလံုးအတြက္ ဆိုးေမြေတြကို နိဂံုးခ်ဳပ္ေပးႏိုုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္ အတုယူစရာေကာင္းတဲ့ အေတြးအေခၚ အျမင္အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက အေဖကအရက္သမားမို႔ သားလဲအရက္သမားျဖစ္ရမယ္။ အေဖသူခိုးမို႔ သားလဲသူခိုးျဖစ္ရမယ္ဆိုတာကေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြနဲ႔ဘဲ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အေဖအရက္သမားျဖစ္ေပမဲ့ သားကဘုရားလူႀကီး ေဂါပကျဖစ္ေနတာေတြ၊ အေဖသူခိုးျဖစ္ေပမဲ့ သားကလူၾကည္ညိဳစရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ေနတာေတြလဲ လူ႔ဘဝအခင္းအက်င္းမွာ ေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္ေျပာလိုတာက ဗမာျပည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္သက္ဆိုးရွည္ခဲ့ပါတယ္။ ရာစုႏွစ္တစုနီးပါးကို က်ေနာ္တို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ ႔အႏိုုင္က်င့္ႏွိပ္စက္မႈေတြ ဗိုလ္က်ေစာ္ကားမႈေတြ၊ လူထုကိုကၽြန္ေတြလိုသေဘာထားဆက္ဆံခဲ့တာေတြဟာ ရာစုႏွစ္တစုနီးနီးကိုၾကာေညာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လိုဘဲဆိုေစ ကေန႔တပ္မေတာ္ဟာ ဒီဆိုးေမြကို အမွန္တကယ္ကိုခံၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဒီအေမြဆိုးကိုမလြဲမေသြခံၾကရမွာျဖစ္သလို အသိအမွတ္ျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆိုးရြားလွတဲ့ သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ ဖာေထးလို႔မရႏိုုင္ပါဘူး။ အမွန္အတိုင္း အမွန္တရားကို လက္ခံဘို႔လိုပါတယ္။ ဆိုးရြားလွတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ကေန႔တပ္မေတာ္က အရာရွိအရာခံေတြ ၾကားခ်င္မွာမဟုတ္တာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္ေတာ္မွာ အာဏာရွင္စနစ္ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းကို ကန္႔ကြက္ၾကဟန္တူပါတယ္။ အရက္သမားသားဘဝက ဘုရားလူၾကီးဘဝ ေရာက္ရတာက အရက္သမားသားဆိုတဲ့ အေမြဆိုးကို ဖုံးကြယ္လိုက္႐ံုုနဲ ႔ေရာက္သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ အေမြဆိုးကို အေမြေကာင္းျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ေကာင္းမႈေၾကာင့္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ထင္တယ္။ ကေန႔ဗမာ့တပ္မေတာ္မွာရွိတဲ့ အရာရွိ အရာခံ အၾကပ္ တပ္သားေတြဟာ အေမြဆိုးကေနအေမြေကာင္းျဖစ္ေအာင္လွည့္ေျပာင္းရမွာက ဗမာ့တပ္မေတာ္တခုလံုးရဲ ႔တာဝန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သတိခ်ပ္ဘို႔လိုပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔အျမင္ကေတာ့ ကေန႔ဗမာ့တပ္မေတာ္အေနနဲ ႔ လူထုဘက္မ်က္ႏွာမူလိုက္တာနဲ ႔ တိုင္းျပည္ရဲ ႔အေျခအေန ခ်က္ျခင္းလွည့္ေျပာင္းသြားႏိုုင္စရာ အခ်က္အလက္ေတြ ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ကို ရွိေနလို႔ပါဘဲ။ လူထုေထာက္ခံတဲ့အစိုးရရယ္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံမဲ့လူထုရယ္၊ အစိုးရအေပၚ နားလည္စာနာႏိုုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြရယ္၊ တိုင္းျပည္ရဲ ႔ေရခံေျမခံ ပထဝီဝင္အေနအထားနဲ႔ သယံဇာတေတြ ရယ္၊ ျမန္မာျပည္ကိုကူညီခ်င္တဲ့ ႏိုုင္ငံရပ္ျခားကျပည္သူေတြရယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေတြဟာ လက္ေတြ႔တကယ္ကို ရွိေနၾကပါတယ္။ ခက္တာက ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ အေတြးအေခၚမလွည့္ေျပာင္းႏိုုင္တာကိုက ဗမာျပည္ရဲ ႔ အဓိကျပႆနာရဲ ႔ အခက္ အခဲဆံုး ဘက္တခုျဖစ္ေနတာပါ။ က်ေနာ္တို႔ႏိုုင္ငံအတြက္ အလြန္ကို ဝမ္းနည္းေၾကကြဲစရာကိစၥဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဇင္ဘာေဘြ ႏိုုင္ငံက မိုဂါဘီလိုလူမ်ဳိးေတြကို ဘာလို႔ ဆက္ေထာက္ခံေနသလဲဆိုတာေတာ့ ကေန႔ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို က်ေနာ္တို႔ေမးခြန္း ထုတ္ရလိမ့္မယ္ထင္ေၾကာင္းပါဗ်ာ။

ကိုေအာင္မိႈင္း
(ႏိုုဝင္ဘာ၊ ၂၇ ရက္၊၂ဝ၁၇ခုႏွစ္)

(“သမိုုင္းတန္ဘိုုးမ်ား က်ဳိးပဲျ့ခင္း” အပိုုင္း-၂ ကိုု ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)