ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာ ဖဒိုမန္းရွာ

ကရင့္အမ်ဳိးသားအလံေတာ္
ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာဘိုုျမႏွင့္ ဖဒိုုမန္းရွာ
ဖဒိုုမန္းရွာႏွင့္ ေကအင္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ား
ဖဒိုုမန္းရွာ စ်ာပန

ဖဒိုုမန္းရွာ စ်ာပန

ဤထိုုင္ခံုု၌ထိုုင္ေနစဥ္ ပစ္ခတ္လုုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုုး (KNU)  အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုုမန္းရွာလာဖန္း လုုပ္ႀကံခံရမႈ (၁ဝ)ႏွစ္ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ရာ အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ ဖဒိုုမန္းရွာအတြက္ ဂုုဏ္ျပဳေရးသားထားတဲ့ စာ၊ ကဗ်ာေတြကိုု လက္လွမ္းမီရာစုုစည္းၿပီး ေဖာ္ျပေပးအပ္ပါတယ္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းခံႏိုုင္ခဲ့တဲ့ အခ်ဳိ႕စာကဗ်ာေတြကိုုေတာ့ ကာယကံရွင္နဲ႔အဆက္အသြယ္လုုပ္လိုု႔မရတာေၾကာင့္ ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ရပါတယ္။

ဓာတ္ပံုုေတြ ေပးပိုု႔ေပးတဲ့ KIC ကိုုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ 
လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္း