ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၃ .
တိုးေႏွာင္မိုး

.

ဦးဖာေဒၚစုသား
နံျပားစားတယ္။

ဗိုလ္လေရာင္ေျမးနတ္ေမာက္ဖြား
ေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္းေအာင္ဆန္း
ျမန္မာျပည္ရဲ႕အလံေတာ္
ေဒၚခင္ၾကည္ေယာက်္ား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေဖ။

သမီးနားေပါက္ေဟာင္းေလာင္းမို ့
သူအေမဆီနတ္ေမာက္သြား
အေမြေတာင္းတယ္။

ျမန္မာျပည္
သူ စိုးရိမ္တယ္
ဘာလိုေသးလည္း
ဇူလိုင္-၁၉ မွာေသတယ္
၁၉၄၇။

ထူးျခားတာ
ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၂ က ျပည္ေထာင္စုေန႔
ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၄ က ဗယ္လင္တိုင္းေဒး
အဲ႕ႏွစ္ရက္ၾကားမွာ သူ႔ကိုေမ့ထားတယ္။

တိုးေႏွာင္မိုး
12.2.2018

Credit @ https://www.facebook.com/toehnaung.moe