မန္းရွာ (သို ့မဟုတ္) မေႂကြတဲ့ ၾကယ္ –
ခိုင္မာေက်ာ္ေဇာ

.

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္
ေသြးနဲ ့ေရးတဲ့ အကၡရာ
‘မန္းရွာ’ တဲ့။

တပြင့္ထဲထက္ တခင္းလံုးကို ပြင့္ေစခ်င္တာ ‘မန္းရွာ’
တျမစ္ထဲထက္ ျမစ္တိုင္းကို စီးေစခ်င္တာ ‘မန္းရွာ’
တျပည္ထဲထက္ ျပည္ေထာင္စုကို ၿငိမ္းေစခ်င္တာ ‘မန္းရွာ’
‘အမ်ဳိးသားေရး’ ‘တန္းတူေရး’ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ ကို
ရင္ဝက ေသြးနဲ ့ေရးခဲ့တာ ‘မန္းရွာ’

‘ရွာ’ ဆိုတဲ ့ၾကယ္ႀကီးေရ …
နင္ မေႂကြဘူး
ဧရာ ပဲခူး အေရွ႕ရိုးမ
ေဒါန သံလြင္ ဇြဲကပင္မွာ
ၾကယ္ေရာင္ျဖာဆမ္း လေရာင္လႊမ္းရင္
‘မန္းရွာ’ လာၿပီ ဆိုၾကတယ္။    

ခိုုင္မာေက်ာ္ေဇာ

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၅။
(မိုုးမခမွာေဖာ္ျပခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗ်ာျဖစ္ပါတယ္)