လင္းေႏြးအိမ္ – 
ျမန္မာျပည္ အာဇာနည္ ဖဒိုမန္းရွာ

.

ငဒိုု႔ျမန္မာျပည္
မၿငိမ္းေသာမီး သမိုုင္းရွည္ႀကီး
လြတ္ေျမာက္ေရးခရီးၾကမ္းထဲ

ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ရဲရင့္ေသာ
ခ်စ္ေသာတိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္မွာ
“အာဇာနည္ ဖဒိုုမန္းရွာ”ပါခဲ့ၿပီ။

ေသာင္ရင္းနဲ႔ ေဒါနေတာင္တန္းႀကီးက
သူ႔ တိုုက္ရည္ ခိုုက္ရည္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။

ဇာတိေျမ ပန္းတေနာ္ ေတာေခ်ာင္းရြာက
သူ႔ ေမြးဖြားျခင္းကိုု ဂုုဏ္ယူတယ္။

ပဲခူး႐ိုုးမနဲ႔ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚက
သူ႔ စြန္႔လႊတ္မႈကိုု ေလးစားတယ္။

စစ္ပေဒသရာဇ္ေတြက
သူ႔ ယံုုၾကည္ခ်က္ကိုု ေတာ္ေတာ္ေၾကာက္ခဲ့တယ္။

ေခတၱ မဲေဆာက္ေျမက
သူ႔အတြက္ ထာဝရတေနရာစာ ေပးခဲ့တယ္။

သူ႔ ဝဲဘက္လက္က
ကရင့္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအလံကိုု
မလဲစတမ္းကိုုင္ခဲ့ၿပီး

ယာဘက္လက္က
ျမန္မာတျပည္လံုုး ဒီမိုုကေရစီေရး
ေသြးနဲ႔ေရးျပသြားခဲ့တယ္။

သူ
တပင္ထဲကိုုမၾကည့္ဘဲ
တေတာလံုုးကိုု ၾကည့္ခဲ့တယ္။

ေကအန္ယူနဲ႔အတူ ငဒိုု႔က
သူ႔ကိုု ေလးစားဦးညႊတ္တယ္။

ဖထီးေရ
သမီးေလး “ဇိုုယာဖန္း”တိုု႔ ငိုုေနၿပီ။

အသက္ကိုုသတ္တိုုင္း
ယံုုၾကည္ခ်က္နဲ႔ သမိုုင္းကိုု သတ္ႏိုုင္မတဲ့လား။

ဖထီးရဲ ႔ ဝဲဘက္ရင္အံုုက က်ည္ဆံဟာ
ဖထီးကိုု မွန္တာမဟုုတ္ဘဲ
စစ္အာဏာရွင္ကိုု မွန္ေစ့မယ္။

လင္းေႏြးအိမ္

(၂ဝဝ၈ ခုုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၄)ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီခန္႔မွာ
လုုပ္ႀကံခံခဲ့ရတဲ့ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဖဒိုုမန္းရွာသိုု႔ ….)
(မိုုးမခ၌ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါသည္)