ဖဒိုမန္းရွာႏွင့္ပတ္သက္၍ –
ေအာင္မ်ဳိးမင္း

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း
အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုုက္တာ
ညီမ ွ်ျခင္းျမန္မာ

.

“ကရင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ကရင္အေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေလးစားမိသလို ကရင္တိုင္းရင္းသားအေရး သက္သက္သာမဟုတ္ဘဲ တိုုင္းရင္းသားအားလံုးနဲ႔သက္ဆိုုင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္အေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ေတာထဲကို ေရာက္လာၾကတုုန္းက တိုင္းရင္းသားေတြ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ဘဝေတြကို ေျပ ာျပၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဆိုတာ ျပည္တြင္းက ရုပ္ျမင္သံၾကားေတြမွာ ျပၿပီး ဝါဒျဖန္႔သလို လုယက္၊ မိုင္းခဲြ၊ လူသတ္ေနတဲ့ သူေတြမဟုတ္ဘဲ တန္းတူညီမ ွ်ေရးအတြက္ တုိက္ပဲြဝင္ေနတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာရွင္းျပခဲ့တယ္။

ေနာက္ပိုင္း အတူတူလုပ္ေဆာင္ရင္း ဖဒိုုမန္းရွာဟာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းကို အေျခခံတဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို အျပည့္အ၀လက္ခံတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ နားလည္လာခဲ့ရပါတယ္။

ဖဒိုမန္းရွာ လုပ္ၾကံခံရတာဟာ ကရင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတေယာက္ ဆံုး႐ံႈးတာတင္မကဘဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကိုပါ ဆံုး႐ံႈးသြားတာလို႔ ယူဆပါတယ္…”

ေအာင္မ်ဳိးမင္း
အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုုက္တာ (ညီမ ွ်ျခင္း ျမန္မာ)

https://www.facebook.com/aung.m.min.9