အေရးေတာ္ပံု – 
သားဦး

.

သစ္႐ြက္ဟာ မေႂကြခ်င့္ေႂကြခ်င္နဲ႔
သစ္ပင္ေပၚမွာ ဆက္ေနတုန္း
သူ႔ကိုၾကည့္ၿပီး
ငါတို႔တမိသားစုလံုး ေႂကြပါတယ္

ငယ္တုန္းေတာ့ ဘာ အေရးလည္း
ဂီတ ကဗ်ာနဲ႔ ေလထဲက ဖုန္မႈန္႔ကို
ခုန္အုပ္ေနတဲ့ ေနျခည္နဲ႔
လမ္းခင္းေက်ာက္ေပၚမွာ
ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ပဲ “K” လို႔ထြင္းခဲ့ပါတယ္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးၿပီးသြားေတာ့
ငါတို႔ေနာက္ တေကာက္ေကာက္လိုက္ေနတဲ့
လႈ႕ံေဆာ္စည္းရံုးမႈေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္
ငါတို႔ တမိသားစုလံုး
ဟာ, ၿပီး က်န္ရစ္ခဲ့

အေရးေတာ္ပံု တဲ့
တအုုပ္လံုး စုတ္တသပ္သပ္နဲ႔ ဖတ္ၾကရ
ၿပီးရင္
သူ႔ေနရာသူျပန္ထားၾကရမွာေပါ့ေလ

ေက်ာက္ခဲ ေရ ေလထဲက ဖုန္မႈန္႔ေတြ
ကိုယ္အခု သတိရေနတာ
သူ တိုးတိုးေလး ကပ္ေျပာတဲ့
စကားသံ တိုးတိုးေလး
ဒီလိုနဲ ႔ေသၾကရမွာပါပဲေလတဲ့

အေရးေတာ္ပံုဟာ
အေလ်ာ္ေတာင္းေပးဖို႔ေတာင္
မတတ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီလား
မိုးဟာ အံု႔ေနဆဲ ။

သားဦး