ငါတို႔ရဲ႕ေတး –
သင္းရည္လြင္

.

ေႂကြအံကစားေတာ့ 

ဘဝဆိုတာ တပြင့္ ႏွစ္ပြင့္
တခ်ဳိ႕ အရသာခံရင္း
ေန႔ေတြကို လက္လ ွ်ဳိရတယ္

အသင့္စိုက္ျပီး အသီးေတြ လန္းဆန္းစိမ္းစိုလို ့
လူနာတေယာက္ထက္ နာစရာ ရိွပါေသးလား ေတြး

ျပဳတ္က် ေႂကြပ်က္ခဲ့ေသာတခ်ဳိ႕ကို မမွတ္မိဘူး
ဒါ ေကာင္းတယ္လို ့ အသံထြက္ေျပာၾကတယ္

က်ယ္ေျပာတဲ့ ျမင္ကြင္းမွာ သာယာေနသူမ်ား
ဒီ တြင္းနက္ႀကီးကို ငါတို႔ဆင္းခဲ့တာ ေတြးမယ္ မထင္

ဒီ သီခ်င္းကို အခါခါျပန္ဆိုရင္း
ငါတို ့ဘာေတြရခဲ့သလဲလို ့လွည့္ၾကည့္မိတယ္
သစ္ငုတ္ တခုုလိုပါပဲ မလႈပ္မယွက္။

သင္းရည္လြင္
(၂ဝ၁၈)