ကိုသက္ေအာင္ – လူယဥ္ေက်း

.

ဒဏ္ရာတခုုက
ေသြးေတြ ပန္းထြက္သလို
ေရဒီယိုက
သတင္းေတြ ပန္းထြက္ေန 

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကို လွီးထုတ္လိုက္တဲ့အခါ
အထဲမွာ
ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္ေနတဲ့
နိုင္ငံတခုုကို ေတြ႔လိမ့္မယ္ 

က်ေနာ္တို့ရဲ႕
လူ႔သက္တမ္း တျခမ္းဟာ
ပိုးက်ေနပါတယ္

မေႂကြခင္ ရိုက္ခ်ခံရတဲ့အခါ
ဘဝဟာ
ငရဲထဲ ျပဳတ္က်ေပါ့

ၾကာေတာ့
သံသယကို အက်ၤ ီလုပ္
ခ်ဳပ္ဝတ္ တတ္လာ

ေက်ာက္ေခတ္မွာ
သမၼတ မေပၚေသးဘူး

လူယဥ္ေက်းေတြ မေပါေသးဘူး။

ကိုသက္ေအာင္