ၿငိမ္းေဝ(ကဗ်ာ့အိုးေဝ) –
ဝင္းပခဲ့သည္ အို ႏွင္းဆီ

.

လူတေယာက္
နွင္းဆီရနံ႕လိႈင္တဲ့ ေခတ္တခုကို ပခံုးနဲ႕ထမ္း
လမ္းေလွ်ာက္သြားခဲ့လို႕
ဒီႏွစ္ေႏြဦး
နွင္းဆီနံ႕ေတြ လႈိင္လြန္းေပါ့။

ငါ ယံုၾကည္တယ္
နွင္းဆီနံံ႕လိႈင္လြန္းတဲ့ ဒီေႏြဦးေၾကာင့္
ေခတ္ႀကီးတခုလံုး
နွင္းဆီရနံ႕ေတြလိႈင္လိမ့္မယ္။

ယူၾက
နွင္းဆီရနံ႕ေတြ ယူၾက
နွင္းဆီရနံ႕ေပလူးတဲ့ ေႏြဦးကိုယူၾက၊

ဆြတ္ခူးၾက
နွင္းဆီရနံ႕ စိုလူးတဲ့ ေႏြဦးကို ဆြတ္ခူးၾက၊

ေရးျခစ္ၾက
နွင္းဆီရနံ႕ လိမ္းက်ံတဲ့
ေခတ္တခုရဲ႕ နံရံကို ေရးျခစ္ၾက၊

သိမ္းပိုက္ၾက
နွင္းဆီရနံ႕ထုံမႊန္းတဲ့ ေခတ္ေတြ
တေခတ္ၿပီးတေခတ္ သိမ္းပိုက္ၾက။

“ ေရဆန္ ” လမ္းေပၚမွာ
ပန္းေတြ ေဝလြန္း ေႂကြလြန္းခဲ့ၿပီ
ဝင္းပ ရဲနီ အို ႏွင္းဆီေရ … ။

ၿငိမ္းေဝ(ကဗ်ာ့အိုးေဝ)
၁၅.၂.၂၀၀၈

https://www.facebook.com/nyein.wai.96