ခ်စ္သမီးသို႔ … ေရဆန္

.

သမီးေရ …
ဂႏၳ၀င္ခရီးမွာ
ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္
ေနေရာင္ျခည္ေအာက္
ေတာင္ေျမာက္ဘယ္မွာ မသိပါ
ရပ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

ညဥ္႔နက္သန္းေခါင္
လမ္းစေမွာင္လည္း
ေတာင္ ေျမာက္ေသခ်ာသိေနပါ
လိုရာသြားေနသူလည္း သိပါသည္။

ေလျပင္းအတိုက္
လိႈင္းအ႐ိုက္မွာ
ငို႐ိႈက္ေအာ္ျမည္
ေဆာက္တည္ရာမဲ့
လြင့္ပ်က္ေနသူေတြလည္း ရွိပါသည္။

မုန္တိုင္းက ထန္
လိႈင္းက ထန္လည္း
ေလဆန္ ေရၾကမ္း ခရီးလမ္းကို
ျဖတ္သန္းေနသူေတြလည္း ရွိပါသည္။

သမီးေရ …
ေစတနာႏွင့္ 
အသိ သတိႏွင့္ 
သီလ ဝီရိယႏွင့္ 
ပညာ သစၥာႏွင့္ 
သမာဓိ သတၱိႏွင့္ 
စြန္႔လႊတ္မႈ အရင္းျပဳခရီးႏွင္
ဂႏၳ၀င္ရက္ျမတ္ ရဲရဲျဖတ္ေလာ့ သမီး …..။

ေရဆန္

(စကားခ်ပ္)
“ ေရဆန္ ” ဆိုုတဲ့ ကေလာင္အမည္နဲ႔
ဖဒိုုမန္းရွာေရးသားခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေလးတပုုဒ္ပါ။
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကထုုတ္ေဝတဲ့
ေဒါင္းအိုုးေဝ စာေစာင္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။
ဒီကဗ်ာေလးကိုု လွမ္းပိုု႔ေပးတဲ့ ဆရာေမာင္လြမ္းဏီကိုု
အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္း