လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)
 • လူမ်ဳိးစံုယဥ္ေက်းမႈ

  လူမ်ဳိးစံုယဥ္ေက်းမႈ က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ... လူမ်ဳိးစံုုယဥ္ေက်းမႈ က႑နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာတခုကို လြတ္လပ္လိႈင္းရ ...

  လူမ်ဳိးစံုယဥ္ေက်းမႈ က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ... လူမ်ဳိးစံုုယဥ္ေက်းမႈ က႑နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာတခုကို လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ဥပစာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရတဲ့ တခုုတည္းေသာအေၾကာင္းကေတာ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုယွဥ္တြဲေနထိုင္တဲ့ ႏိုင ...

  Read more
 • လက္မြန္မဆြ ဂါရဝျဖင့္ – အယ္ဒီတာ

  စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား …လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္းရဲ႕ ပထမဆံုးျဖန္႔ခ်ိမႈကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘ ...

  စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား …လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္းရဲ႕ ပထမဆံုးျဖန္႔ခ်ိမႈကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွာ စတင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္လိႈင္းကို မိတ္ဆက္တဲ့ ႏိုဝင္ဘာ(၁၉ ...

  Read more
 • PREFACE

  About Us The Freedom Wave is prepared as a stage to be used not only for individuals but also for organiz ...

  About Us The Freedom Wave is prepared as a stage to be used not only for individuals but also for organizations. We probably have very few places to collect one’s own creations or writings except nati ...

  Read more
 • လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ႕ ဥေယ်ာဇဥ္…

  လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာFreedom, Love, Peace & Art of Humanity လြတ္လြတ ...

  လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာFreedom, Love, Peace & Art of Humanity လြတ္လြတ္လပ္လိႈင္းလို႔ အမည္ရတဲ့ အြန္လိုင္းမဂၢဇင္းေလးတခုကို ထုတ္ေဝဖို႔ (ဒါမွမဟုတ္) မက္ခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ္မက္ေ ...

  Read more