လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)
 • အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား

  အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက႑အတြက္ စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား က႑မွာအစိုးရမဟု ...

  အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက႑အတြက္ စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား က႑မွာအစိုးရမဟုုတ္တဲ့ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအသင္းအပင္းေတြကိုု ေနရာေပးေဖာ္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။(၁) အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည ...

  Read more
 • LGBT+

  LGBT+စာမ်က္ႏွာႏွင့္ပတ္သက္၍ …နယ္ပယ္တိုုင္းလိုုလိုုမွာ က်ား/မ ႏွစ္ခုုကိုုပဲ ခြဲျခားသတ္မွတ္လက္ခံေလ့၊ ေနရာေပး ...

  LGBT+စာမ်က္ႏွာႏွင့္ပတ္သက္၍ …နယ္ပယ္တိုုင္းလိုုလိုုမွာ က်ား/မ ႏွစ္ခုုကိုုပဲ ခြဲျခားသတ္မွတ္လက္ခံေလ့၊ ေနရာေပးေလ့ရွိတဲ့ က်ေနာ္တိုု႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ပင္ကိုုယ္သဘာဝအေလ်ာက္ အမ်ားနဲ႔မတူဘဲ တမူထူးျခားစြာ ႀကီးျပင္ ...

  Read more
 • ငါတို႔တပ္ဦး

  ငါတို႔တပ္ဦးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ငါတို႔တပ္ဦးက႑မွာ (၁) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါ ...

  ငါတို႔တပ္ဦးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ငါတို႔တပ္ဦးက႑မွာ (၁) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(၂) ေက်ာင္းသားသမဂၢ(၃) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္(၄) လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(၅) ဘာသာေပါင္းစံုု လူင ...

  Read more
 • ပညာရပ္နယ္ပယ္

  ပညာရပ္နယ္ပယ္ က႑အတြက္စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ပညာရပ္နယ္ပယ္က႑မွာ(၁) ပညာေရးနယ္ပယ္ (၂) က်န္းမာ ...

  ပညာရပ္နယ္ပယ္ က႑အတြက္စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ပညာရပ္နယ္ပယ္က႑မွာ(၁) ပညာေရးနယ္ပယ္ (၂) က်န္းမာေရးနယ္ပယ္ (၃) စီးပြားေရးနယ္ပယ္ (၄) ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ (၅) စီမံခန္႔ခြဲမႈ/အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ပယ္ (၆) ဥပ ...

  Read more
 • ငါတို႔ဖန္တီးမႈ

  ငါတို႔ဖန္တီးမႈ က႑အတြက္ စာမူမ်ားေပးပိုု႔ရန္ ေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ငါတို႔ဖန္တီးမႈက႑မွာ(၁) ဓာတ္ပံု ...

  ငါတို႔ဖန္တီးမႈ က႑အတြက္ စာမူမ်ားေပးပိုု႔ရန္ ေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ငါတို႔ဖန္တီးမႈက႑မွာ(၁) ဓာတ္ပံုု
(၂) ပန္းခ်ီ
(၃) ဂီတ
(၄) ဗြီဒီယို/႐ုပ္ရွင္
(၅) သံခ်ပ္/သဘင္
(၆) ကဗ်ာစကားဝုိင္းမ်ား/ကဗ်ာရြတ္ပြဲမ ...

  Read more
 • ရသစာေပ က႑

  ရသစာေပက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ “ရသစာေပ” က႑မွာ –(၁) ကဗ်ာ(၂) ကာတြန္း(၃) ဝတၳဳတိ ...

  ရသစာေပက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ “ရသစာေပ” က႑မွာ –(၁) ကဗ်ာ(၂) ကာတြန္း(၃) ဝတၳဳတို/ဝတၳဳရွည္(၄) ဟာသနဲ႔ သေရာ္စာ(၅) ရသစာတမ္း/ရသခံစားမႈေဆာင္းပါး(၆) စာအုုပ္အေတြးအေရး (Book Review) အ ...

  Read more
 • အေတြးအျမင္က႑

  အေတြးအျမင္က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ “အေတြးအျမင္စာေပက႑”မွာ (၁) ေဆာင္းပါး (၂) ...

  အေတြးအျမင္က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ “အေတြးအျမင္စာေပက႑”မွာ (၁) ေဆာင္းပါး (၂) ေဝဖန္ေရးေဆာင္းပါး (၃) အင္တာဗ်ဴး (၄) စာတမ္း/စစ္တမ္း (၅) စာအုုပ္အေတြးအေရး (Book Review) အစရွိတဲ့ ...

  Read more
 • လူမ်ဳိးစံုယဥ္ေက်းမႈ

  လူမ်ဳိးစံုယဥ္ေက်းမႈ က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ... လူမ်ဳိးစံုုယဥ္ေက်းမႈ က႑နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာတခုကို လြတ္လပ္လိႈင္းရ ...

  လူမ်ဳိးစံုယဥ္ေက်းမႈ က႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ ... လူမ်ဳိးစံုုယဥ္ေက်းမႈ က႑နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာတခုကို လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ဥပစာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရတဲ့ တခုုတည္းေသာအေၾကာင္းကေတာ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုယွဥ္တြဲေနထိုင္တဲ့ ႏိုင ...

  Read more
 • လက္မြန္မဆြ ဂါရဝျဖင့္ – အယ္ဒီတာ

  စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား …လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္းရဲ႕ ပထမဆံုးျဖန္႔ခ်ိမႈကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘ ...

  စာေပအႏုပညာရွင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား …လြတ္လပ္လိႈင္းမဂၢဇင္းရဲ႕ ပထမဆံုးျဖန္႔ခ်ိမႈကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔မွာ စတင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္လိႈင္းကို မိတ္ဆက္တဲ့ ႏိုဝင္ဘာ(၁၉ ...

  Read more
 • PREFACE

  About Us The Freedom Wave is prepared as a stage to be used not only for individuals but also for organiz ...

  About Us The Freedom Wave is prepared as a stage to be used not only for individuals but also for organizations. We probably have very few places to collect one’s own creations or writings except nati ...

  Read more
 • လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ႕ ဥေယ်ာဇဥ္…

  လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာFreedom, Love, Peace & Art of Humanity လြတ္လြတ ...

  လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာFreedom, Love, Peace & Art of Humanity လြတ္လြတ္လပ္လိႈင္းလို႔ အမည္ရတဲ့ အြန္လိုင္းမဂၢဇင္းေလးတခုကို ထုတ္ေဝဖို႔ (ဒါမွမဟုတ္) မက္ခဲ့ဖူးတဲ့ အိပ္မက္ေ ...

  Read more