လြတ္လပ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူသားဆန္မႈ အႏုပညာ (FREEDOM, LOVE, PEACE AND ART OF HUMANITY)
 • ကၽြန္ေတာ့္ရင္ထဲမွ…အမွတ္တရ ရဲေဘာ္ေငြ – ဖိုးနီ

  .“ က်မ အသက္ဆက္ရွင္ေနခ်င္ေသးတယ္…က်မ မေသခ်င္ေသးဘူး… က်မလုပ္စရာေတြရွိေသးတယ္…” ဆိုေသာ ရဲေဘာ္ေငြကို သဘာဝမိခင္ၾ ...

  .“ က်မ အသက္ဆက္ရွင္ေနခ်င္ေသးတယ္…က်မ မေသခ်င္ေသးဘူး… က်မလုပ္စရာေတြရွိေသးတယ္…” ဆိုေသာ ရဲေဘာ္ေငြကို သဘာဝမိခင္ၾကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝထဲမွ အျပီးအပိုင္ဆြဲေခၚသြားပါပေကာလား.... (၁) သံမဏိလိပ္ျပာႏွင့္ လ ွ်ပ္တျပက္ ၁ ...

  Read more
 • ငါတို႔တပ္ဦး

  ငါတို႔တပ္ဦးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ငါတို႔တပ္ဦးက႑မွာ (၁) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါ ...

  ငါတို႔တပ္ဦးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍စာမူမ်ားေတာင္းခံျခင္း လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ငါတို႔တပ္ဦးက႑မွာ (၁) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(၂) ေက်ာင္းသားသမဂၢ(၃) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္(၄) လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(၅) ဘာသာေပါင္းစံုု လူင ...

  Read more
 • ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စာမ်က္ႏွာႏွင့္ပတ္သက္၍ ..ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာတခုကို လြတ္လပ္လ ...

  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စာမ်က္ႏွာႏွင့္ပတ္သက္၍ ..ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာတခုကို လြတ္လပ္လိႈင္းရဲ ႔ ဥပစာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရတဲ့ တခုုတည္းေသာအေၾကာင္းကေတာ့ ဗမာျပည္ႏိုုင္ငံေရးမွာ အဓိကက်တဲ့  ...

  Read more