ကိုသက္ေအာင္

က်ေနာ္တို႔ဟာ မီးေလာင္ေနတဲ့ အေတာင္ပံမ်ားနဲ႔ပါ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဘယ္မွမေရြ႔တဲ႔ ေလယာဥ္ နံရံအတြင္းထဲမွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေလာက္တဖြားဖြားနဲ႔ ေခတ္ႀကီးထဲမွာပါ။ အဲဒီအထဲမွာမွ က်ေနာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္နွလံုးသား၊ ကိုယ့္လက္နဲ႔ ကဗ်ာကို ထိေတြ႔ခြင့္ ရခဲ႔ရပါတယ္။

Article 5
March, 2018February, 2018December, 2017
  • မိသားစု – ကိုသက္ေအာင္

    ဘဝမွာမ်ားမ်ားစားစားနဲ႔ အလကားနီးနီးရတာဆိုလို႔မွားစရာေတြပဲ ရိွတယ္တစ္ကေန တစ္ဆယ္အထိ အမွားဘယ္နွသိန္းနဲ႔ အ ...

November, 2017 Show More post