ေမာင္လြမ္းဏီ

ဘာကိုခ်င့္ေတြး 
စဥ္းစားေပးရမွာလဲေဟ့
 တေန႔ေတာ့
တေကြ႕ေကြ႕မွာ တို႕လူထုရဲ႕ တရားသစၥာ

Article 7
April, 2018March, 2018
  • ေမာင္လြမ္းဏီ – တံတားနီ

    ဤ တံတား၌ေက်ာင္းသားတေယာက္လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာေနပါသည္။ေက်ာင္းသူေလးေတြေရစိုနစ္ရႊဲ၊ အေဖာ္ကဲြက်န္ကန္ေဘာင္႐ိုး ...

  • ေမာင္လြမ္းဏီ – “လက္ပံ”

    .႐ုပ္တု ေခတ္ဆိုေတာ့အသစ္ေတြသာ.ေႏြဦး။ေႂကြ ဝဲ ဖူး တဲ့ လက္ရာကြန္ဂရစ္မွာ လက္ေဗြခ်႐ုပ္တုဘ၀နဲ႔ စုိက္ထူရေလမလ ...

February, 2018
  • ဌာပနာ – ေမာင္လြမ္းဏီ

    .ေအးစိမ့္တဲ့ နယ္နိမိတ္.ေႏြဦး အိပ္မက္ ညေလပူေႏြး ရွိန္းျမ မနက္ခင္းေတြထက္သက္ျပင္းေမာရွ အိုမင္းသေလာက္ပိေ ...

January, 2018December, 2017November, 2017 Show More post