ေယာဟန္ေအာင္

ေက်ာင္းသားဘဝတုုန္းက “ေရဆာတယ္၊ ထမင္းဆာတယ္၊ အခ်စ္စာတယ္”လိုု႔ ေခတ္ရဲ ႔ဆာေလာင္မႈကိုု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ခုုထိလည္း အာသာမေျပႏိုင္ေသးတဲ့ေခတ္မွာ လူျဖစ္ေနရဆဲပါပဲ။

Article 4
March, 2018February, 2018 Show More post